HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 복싱동영상
 HOME > 커뮤니티 > 복싱동영상 > 우지혜선수 미트연습장면
 
작성일 : 09-12-09 13:20
[국내] 우지혜선수 미트연습장면
 글쓴이 :
조회 : 2,355  
구리김태식복싱체육관에서 5차방어 성공한 우지혜(여. 세계챔피언)선수 밑트치는 모습

10-01-09 07:56
답변 삭제  
멋집니다
 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
 
마이크타이슨vs트레버버빅 (1)
 
 분류 : 해외    조회 : 1982
 
 등록 :   2010-12-25
 
프로시합
 
 분류 : 국내    조회 : 1859
 
 등록 :   2010-11-01
 
복싱기초수업및 연습
 
 분류 : 국내    조회 : 3383
 
 등록 :   2010-09-08
 
프로테스트 04
 
 분류 : 국내    조회 : 2685
 
 등록 :   2010-02-22
 
프로테스트 02
 
 분류 : 국내    조회 : 2091
 
 등록 :   2010-02-22
 
프로테스트 01
 
 분류 : 국내    조회 : 2256
 
 등록 :   2010-02-22
 
마빈 해글러 (1)
 
 분류 : 해외    조회 : 2644
 
 등록 :   2010-02-22
 
Floyd Mayweather (1)
 
 분류 : 해외    조회 : 1904
 
 등록 :   2010-02-22
 
최용호-새도우 (1)
 
 분류 : 국내    조회 : 2481
 
 등록 :   2010-02-22
 
기본기 지도장면
 
 분류 : 국내    조회 : 2448
 
 등록 :   2010-01-13
 
초등부-백승욱
 
 분류 : 국내    조회 : 1842
 
 등록 :   2010-01-13
 
초등부-김동현
 
 분류 : 국내    조회 : 1833
 
 등록 :   2010-01-13
 
관원 연습게임
 
 분류 : 국내    조회 : 1889
 
 등록 :   2010-01-13
 
우지혜선수 미트연습장면 (1)
 
 분류 : 국내    조회 : 2356
 
 등록 :   2009-12-09