HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 동메달 이동윤선수
 
작성일 : 06-03-30 23:56
[체육관] 동메달 이동윤선수
 글쓴이 :
조회 : 1,152  
   s-011.jpg (110.5K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-012.jpg (93.6K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-013.jpg (124.9K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-014.jpg (98.3K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-015.jpg (99.0K) [1] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-016.jpg (89.1K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-017.jpg (102.7K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-018.jpg (104.4K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-018.jpg (104.4K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-020.jpg (95.8K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
   s-021.jpg (90.7K) [0] DATE : 2006-03-30 23:56:01
 
실력이 우세했음에도 마지막 실수하나로 인해 아깝게 우승을 놓친 이동윤 선수

06-04-02 11:21
답변 삭제  
결승전 경기나 다름없었던 좋은 파이팅이였는데.... 보는 사람도 무지 아쉬웠던 경기~
담에는 꼭 우승하기를 .. 화이팅~ ^^
 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
   
Total 648  
 
 금메달 남지훈 …  (1)
이미지수 : 20  조회 : 1424
 동메달 이동윤…  (1)
이미지수 : 11  조회 : 1153
 완도 약산해수… 
이미지수 : 1  조회 : 1409
 기본스타일 훈… 
이미지수 : 1  조회 : 1263
 여성회원 수련… 
이미지수 : 2  조회 : 1425
 여성회원 수련… 
이미지수 : 2  조회 : 1323