HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 제56회 부산시장기최고복싱선수권대회
 
작성일 : 18-11-27 13:39
[체육관] 제56회 부산시장기최고복싱선수권대회
 글쓴이 :
조회 : 601  
   크기변환_IMG_9178.JPG (318.6K) [1] DATE : 2018-11-27 13:39:21
   크기변환_IMG_9180.JPG (318.6K) [1] DATE : 2018-11-27 13:39:21
제56회 부산광역시장기최고복싱선수권대회(제100회 전국체육대회1차선발전)
일시 : 2018년 11월24일-25일
장소 : 양정모체육관

1위 -60kg 이승욱(동부체)
    -64kg 김동현(동부체)
    -69kg 이동건(동부체)
    -81kg 이동원(동부체)
    +91kg 김성우(동부체)
2위 -64kg 권준걸(동부체)
    -69kg 강대현(동부체)
    -75kg 김세웅(동부체)
    +91kg 김민규(동부체)
3위 -56kg 김동기(동부체)
    +91kg 이광석(동부체)

 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
   
Total 648  
 
 제56회 부산광… 
이미지수 : 1  조회 : 938
 제56회 부산광… 
이미지수 : 4  조회 : 641
 제56회 부산시… 
이미지수 : 2  조회 : 602
 제56회 부산광… 
이미지수 : 5  조회 : 570
 제56회 부산광… 
이미지수 : 7  조회 : 521
 제56회 부산광… 
이미지수 : 4  조회 : 553
 제56회 부산광… 
이미지수 : 4  조회 : 877
 제56회 부산광… 
이미지수 : 6  조회 : 567
 제56회 부산광… 
이미지수 : 8  조회 : 540
 제56회 부산광… 
이미지수 : 7  조회 : 465
 제56회 부산광… 
이미지수 : 7  조회 : 510
 제56회 교육감… 
이미지수 : 3  조회 : 664
 제56회 교육감… 
이미지수 : 3  조회 : 580
 제56회 교육감… 
이미지수 : 6  조회 : 600
 제56회 교육감… 
이미지수 : 4  조회 : 506
 제56회 교육감… 
이미지수 : 4  조회 : 548
 제56회 교육감… 
이미지수 : 9  조회 : 538
 제56회 교육감… 
이미지수 : 7  조회 : 458
 제56회 교육감… 
이미지수 : 7  조회 : 545
 제56회 교육감… 
이미지수 : 7  조회 : 521
 제56회 교육감… 
이미지수 : 6  조회 : 460
 제56회 교육감… 
이미지수 : 8  조회 : 455
 제56회 교육감… 
이미지수 : 6  조회 : 507
 제56회 교육감… 
이미지수 : 9  조회 : 498