HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
 
작성일 : 17-12-12 21:45
[체육관] 제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
 글쓴이 :
조회 : 264  
   크기변환_IMG_8402.JPG (243.6K) [0] DATE : 2017-12-12 21:45:26
   크기변환_KakaoTalk_Moim_5p6uzbaateCjxjgmGc4duS8gp6pSFk.jpg (243.6K) [0] DATE : 2017-12-12 21:45:26
   크기변환_IMG_8404.JPG (243.6K) [0] DATE : 2017-12-12 21:45:26
   크기변환_IMG_8406.JPG (243.6K) [0] DATE : 2017-12-12 21:45:26
제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
(종합우승)
일반부
-60kg 이재형 1위 -60kg 나병준 2위
-64kg 김동현 1위(최우수선수)
-69kg 양인수 1위
고등부
-60kg 김동기 3위 -75kg 이동건 3위

 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
   
Total 648  
 
 제48회 소년체… 
이미지수 : 3  조회 : 398
 제48회 소년체… 
이미지수 : 4  조회 : 285
 제48회 소년체… 
이미지수 : 4  조회 : 241
 제48회 소년체… 
이미지수 : 3  조회 : 281
 제48회 소년체… 
이미지수 : 11  조회 : 289
 제48회 소년체… 
이미지수 : 3  조회 : 281
 제48회 소년체… 
이미지수 : 8  조회 : 251
 제48회 소년체… 
이미지수 : 7  조회 : 266
 제48회 소년체… 
이미지수 : 8  조회 : 264
 제48회 소년체… 
이미지수 : 10  조회 : 212
 제48회 소년체… 
이미지수 : 6  조회 : 210
 제48회 소년체… 
이미지수 : 9  조회 : 206
 제99회 전국체… 
이미지수 : 1  조회 : 398
 제99회 전국체… 
이미지수 : 3  조회 : 323
 제99회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 297
 제99회 전국체… 
이미지수 : 3  조회 : 305
 제99회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 238
 제99회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 265
 제99회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 289
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 321
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 253
 제99회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 232
 제99회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 211
 제99회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 196