HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
 
작성일 : 17-12-12 21:41
[체육관] 제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
 글쓴이 : 체육관
조회 : 127  


제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
(종합우승)
일반부
-60kg 이재형 1위 -60kg 나병준 2위
-64kg 김동현 1위(최우수선수)
-69kg 양인수 1위
고등부
-60kg 김동기 3위 -75kg 이동건 3위

 
 

   
Total 648  
 
 제56회 부산광… 
이미지수 : 1  조회 : 80
 제56회 부산광… 
이미지수 : 4  조회 : 60
 제56회 부산시… 
이미지수 : 2  조회 : 31
 제56회 부산광… 
이미지수 : 5  조회 : 28
 제56회 부산광… 
이미지수 : 7  조회 : 37
 제56회 부산광… 
이미지수 : 4  조회 : 32
 제56회 부산광… 
이미지수 : 4  조회 : 50
 제56회 부산광… 
이미지수 : 6  조회 : 49
 제56회 부산광… 
이미지수 : 8  조회 : 50
 제56회 부산광… 
이미지수 : 7  조회 : 43
 제56회 부산광… 
이미지수 : 7  조회 : 32
 제56회 교육감… 
이미지수 : 3  조회 : 242
 제56회 교육감… 
이미지수 : 3  조회 : 170
 제56회 교육감… 
이미지수 : 6  조회 : 158
 제56회 교육감… 
이미지수 : 4  조회 : 118
 제56회 교육감… 
이미지수 : 4  조회 : 149
 제56회 교육감… 
이미지수 : 9  조회 : 119
 제56회 교육감… 
이미지수 : 7  조회 : 97
 제56회 교육감… 
이미지수 : 7  조회 : 102
 제56회 교육감… 
이미지수 : 7  조회 : 126
 제56회 교육감… 
이미지수 : 6  조회 : 59
 제56회 교육감… 
이미지수 : 8  조회 : 80
 제56회 교육감… 
이미지수 : 6  조회 : 67
 제56회 교육감… 
이미지수 : 9  조회 : 71
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10