HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
 
작성일 : 17-12-12 21:35
[체육관] 제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
 글쓴이 :
조회 : 168  
   크기변환_KakaoTalk_Moim_5p6uzbaateCjxl5XGw9gueoNW28Xzs.jpg (248.4K) [0] DATE : 2017-12-12 21:35:32
   크기변환_KakaoTalk_Moim_5p6uzbaateCjxl5XGw9gueoNW21Oh4.jpg (248.4K) [0] DATE : 2017-12-12 21:35:32
   크기변환_KakaoTalk_Moim_5p6uzbaateCjxl5XGw9gueoNW2pbvc.jpg (248.4K) [0] DATE : 2017-12-12 21:35:32
   크기변환_KakaoTalk_Moim_5p6uzbaateCjxl5XGw9gueoNW1YMIG.jpg (248.4K) [0] DATE : 2017-12-12 21:35:32
   크기변환_KakaoTalk_Moim_5p6uzbaateCjxl5XGw9gueoNW1MGuS.jpg (248.4K) [0] DATE : 2017-12-12 21:35:32
   크기변환_KakaoTalk_Moim_5p6uzbaateCjxl5XGw9gueoNW1KL8S.jpg (248.4K) [0] DATE : 2017-12-12 21:35:32
제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
(종합우승)
일반부
-60kg 이재형 1위 -60kg 나병준 2위
-64kg 김동현 1위(최우수선수)
-69kg 양인수 1위
고등부
-60kg 김동기 3위 -75kg 이동건 3위

 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
   
Total 648  
 
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 169
 제99회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 187
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 178
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 188
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 201
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 175
 제99회 전국체… 
이미지수 : 12  조회 : 188
 제99회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 171
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 451
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 353
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 299
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 324
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 291
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 301
 제98회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 310
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 323
 제98회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 296
 제98회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 249
 제98회 전국체… 
이미지수 : 11  조회 : 215
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 472
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 328
 제55회 부산신… 
이미지수 : 7  조회 : 321
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 408
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 355