HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
 
작성일 : 17-12-12 21:22
[체육관] 제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
 글쓴이 :
조회 : 171  
   크기변환_IMG_8092.JPG (245.2K) [0] DATE : 2017-12-12 21:22:42
   크기변환_IMG_8094.JPG (245.2K) [0] DATE : 2017-12-12 21:22:42
   크기변환_IMG_8095.JPG (245.2K) [0] DATE : 2017-12-12 21:22:42
   크기변환_IMG_8097.JPG (245.2K) [0] DATE : 2017-12-12 21:22:42
   크기변환_IMG_8100.JPG (245.2K) [0] DATE : 2017-12-12 21:22:42
   크기변환_IMG_8111.JPG (245.2K) [0] DATE : 2017-12-12 21:22:42
   크기변환_IMG_8113.JPG (245.2K) [0] DATE : 2017-12-12 21:22:42
   크기변환_IMG_8127.JPG (245.2K) [0] DATE : 2017-12-12 21:22:42
제99회 전국체전 1차 선발전 및 최고선수권대회
(종합우승)
일반부
-60kg 이재형 1위 -60kg 나병준 2위
-64kg 김동현 1위(최우수선수)
-69kg 양인수 1위
고등부
-60kg 김동기 3위 -75kg 이동건 3위

 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
   
Total 648  
 
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 171
 제99회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 188
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 180
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 189
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 202
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 176
 제99회 전국체… 
이미지수 : 12  조회 : 189
 제99회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 172
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 453
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 355
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 299
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 324
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 292
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 302
 제98회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 312
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 325
 제98회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 297
 제98회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 251
 제98회 전국체… 
이미지수 : 11  조회 : 217
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 473
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 328
 제55회 부산신… 
이미지수 : 7  조회 : 321
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 411
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 356