HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회
 
작성일 : 17-07-31 17:44
[체육관] 제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회
 글쓴이 :
조회 : 313  
   크기변환_IMG_7941.JPG (293.5K) [0] DATE : 2017-07-31 17:44:45
   크기변환_IMG_7944.JPG (293.5K) [0] DATE : 2017-07-31 17:44:45
   크기변환_IMG_7947.JPG (293.5K) [0] DATE : 2017-07-31 17:44:45
   크기변환_IMG_7948.JPG (293.5K) [0] DATE : 2017-07-31 17:44:45
   크기변환_IMG_7951.JPG (293.5K) [0] DATE : 2017-07-31 17:44:45
제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회

일시 : 2017년 7월 8일 ~ 9일
장소 : 양정모체육관
고등부
1위 -56kg 김동현(부산대표선발)
3위 -60kg 이재형
일반부
1위 -60kg 윤광준(부산대표선발)
2위 -69kg 엄치호
3위 -64kg 이종민

 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
   
Total 648  
 
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 181
 제99회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 202
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 194
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 202
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 214
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 189
 제99회 전국체… 
이미지수 : 12  조회 : 201
 제99회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 185
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 465
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 368
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 314
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 341
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 307
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 316
 제98회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 323
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 339
 제98회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 309
 제98회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 263
 제98회 전국체… 
이미지수 : 11  조회 : 228
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 485
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 342
 제55회 부산신… 
이미지수 : 7  조회 : 337
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 423
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 370