HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회
 
작성일 : 17-07-31 13:25
[체육관] 제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회
 글쓴이 :
조회 : 301  
   크기변환_IMG_7892.JPG (255.3K) [0] DATE : 2017-07-31 13:25:59
   크기변환_IMG_7894.JPG (255.3K) [0] DATE : 2017-07-31 13:25:59
   크기변환_IMG_7896.JPG (255.3K) [0] DATE : 2017-07-31 13:25:59
   크기변환_IMG_7897.JPG (255.3K) [0] DATE : 2017-07-31 13:25:59
   크기변환_IMG_7902.JPG (255.3K) [0] DATE : 2017-07-31 13:25:59
   크기변환_IMG_7903.JPG (255.3K) [0] DATE : 2017-07-31 13:25:59
   크기변환_IMG_7905.JPG (255.3K) [0] DATE : 2017-07-31 13:25:59
 
제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회

일시 : 2017년 7월 8일 ~ 9일
장소 : 양정모체육관
고등부
1위 -56kg 김동현(부산대표선발)
3위 -60kg 이재형
일반부
1위 -60kg 윤광준(부산대표선발)
2위 -69kg 엄치호
3위 -64kg 이종민

 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
   
Total 648  
 
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 170
 제99회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 187
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 179
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 188
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 201
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 175
 제99회 전국체… 
이미지수 : 12  조회 : 188
 제99회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 171
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 452
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 354
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 299
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 324
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 291
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 302
 제98회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 310
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 323
 제98회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 297
 제98회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 250
 제98회 전국체… 
이미지수 : 11  조회 : 215
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 473
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 328
 제55회 부산신… 
이미지수 : 7  조회 : 321
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 408
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 355