HOME | 로그인 | 회원가입 
체육관카페
::: 커뮤니티
 HOME > 커뮤니티 > 포토갤러리 > 제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회
 
작성일 : 17-07-31 13:19
[체육관] 제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회
 글쓴이 :
조회 : 297  
   크기변환_IMG_7788.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
   크기변환_IMG_7789.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
   크기변환_IMG_7790.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
   크기변환_IMG_7792.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
   크기변환_IMG_7794.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
   크기변환_IMG_7796.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
   크기변환_IMG_7799.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
   크기변환_IMG_7809.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
   크기변환_IMG_7817.JPG (226.5K) [0] DATE : 2017-07-31 13:19:26
 
제98회 전국체전 2차 선발전 및 교육감기 복싱대회

일시 : 2017년 7월 8일 ~ 9일
장소 : 양정모체육관
고등부
1위 -56kg 김동현(부산대표선발)
3위 -60kg 이재형
일반부
1위 -60kg 윤광준(부산대표선발)
2위 -69kg 엄치호
3위 -64kg 이종민

 
 


Warning: Division by zero in /home/myboxing/public_html/ysboard/lib/common.lib.php on line 27
   
Total 648  
 
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 171
 제99회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 188
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 180
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 189
 제99회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 202
 제99회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 176
 제99회 전국체… 
이미지수 : 12  조회 : 189
 제99회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 172
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 453
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 355
 제98회 전국체… 
이미지수 : 5  조회 : 299
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 324
 제98회 전국체… 
이미지수 : 4  조회 : 292
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 302
 제98회 전국체… 
이미지수 : 6  조회 : 312
 제98회 전국체… 
이미지수 : 7  조회 : 325
 제98회 전국체… 
이미지수 : 9  조회 : 298
 제98회 전국체… 
이미지수 : 8  조회 : 251
 제98회 전국체… 
이미지수 : 11  조회 : 217
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 473
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 328
 제55회 부산신… 
이미지수 : 7  조회 : 321
 제55회 부산신… 
이미지수 : 5  조회 : 411
 제55회 부산신… 
이미지수 : 4  조회 : 356